TARIEVEN OPVOERINGSRECHT PER 1 september 2016

De getallen in de tabel hoofding geven de zaalcapaciteit weer. Vanaf een zaalcapaciteit van 251 plaatsen en/of een ticketprijs van meer dan €11 dient na de opvoeringen een recette-opgave ingediend te worden.

Tarief code Tot 50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301 en meer
A2 € 43 € 58 € 75 € 96 € 117 € 143 € 175

*OPGELET : de tariefcodes die gevolgd worden door (*) duiden op 'gedeelde opvoeringsrechten'.  Dit betekent dat het Toneelfonds slechts instaat voor de inning van een deel van de opvoeringsrechten.