Voor de auteur

WAT BIEDEN WIJ U?

Wanneer een toneelstuk geschreven is en eenmaal in het eigen theater is opgevoerd, gebeurt er meestal niets meer mee. Wanneer het werk echter aan ons  Toneelfonds  is  toevertrouwd,  krijgt  het  meerdere  kansen.

Aan onze duizenden klanten kunnen wij uw werk ter inzage aanbieden en het aldus een tweede carrière bezorgen. Via de samenwerking met onze Nederlandse collega's maakt uw tekst ook kans in Nederland te worden opgevoerd.

Afhankelijk of het werk er voor in aanmerking komt, kunnen wij het eventueel aan beroepsgezelschappen  aanbieden  en  alle  onderhandelingen voor u voeren.

 • Alle nieuwe werken worden door ons leescomité gelezen. De auteur krijgt een beoordeling van de tekst en eventueel tips om de taal en/of de structuur van het werk te verbeteren.
 • Alle onkosten voor het drukken en verspreiden van de tekstbrochures zijn te onzen laste.
 • De auteur ontvangt een royalty van 10% op elk verkocht exemplaar van zijn werk. (proportionele verdeling voor vertalingen en bewerkingen)
 • De auteur krijgt gratis tien presentexemplaren.
 • Hij kan later nog werken bijbestellen en krijgt hierop 40% korting.
 • Hij wordt op de hoogte gehouden van verkopen. Hierdoor komt hij te weten waar en wanneer zijn werk vermoedelijk zal worden opgevoerd.
 • De voorwaarden voor opvoeringen door professionele theaters worden in overleg met de auteur bepaald.
 • De  opvoeringsrechten  worden  door  het  Toneelfonds  geïnd,  of door  een  andere beheersvennootschap (SABAM, SACD...) waar de auteur reeds is bij aangesloten.  Er is samenwerking met Sabam in Vlaanderen en IBVA voor de inning van rechten in Nederland.
 • De auteur wordt ingelicht omtrent wedstrijden voor toneelauteurs.
 • Al onze uitgaven worden aangekondigd en opgenomen in de databank op onze website. Er worden periodieke folders verspreid met aankondiging van de nieuwe uitgaven.
 • Aan al onze uitgaven wordt een ISBN (International Standard Book Number) toegekend, zodat elke uitgave officieel geregistreerd is en dus zonder problemen door de gewone boekhandel opgezocht en besteld kan worden, ook via de Boekenbank op internet.
 • Al onze uitgaven worden gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en dus eveneens opgenomen in de BELGISCHE BIBLIOGRAFIE. Zo verdwijnt uw werk nooit in de anonimiteit.
WAT VRAGEN WIJ?

Een prettige samenwerking!

Een commissie op opvoeringsrechten wanneer uw werk opgevoerd wordt.

Indien u denkt van onze diensten gebruik te kunnen maken, stuur ons uw toneelwerk ter lezing als volgt:

 • Lever uw manuscript aan in geprinte vorm in een duidelijk leesbaar lettertype, met een regelafstand van anderhalf.
 • Voorzie het manuscript van een korte inhoud.
 • Stuur uw manuscript bij voorkeur per post. (dus niet uitlsuitend digitaal in eerste instantie)
 • Maak in een begeleidende brief duidelijk voor welke doelgroep het werk geschreven is en of het al werd opgevoerd.
 • Bewaar altijd zelf een kopie van het manuscript.
Printvriendelijke versie Verstuur per e-mail PDF-versie