Auteur details

Erik Hopkins

Geboren in 1951 als - gelukkig! - enige zoon van Elsa SMETS en Eduard RYCKAERTS, allebei werkzaam in het onderwijs. Behaalde aan de VUB een diploma Letteren en Wijsbegeerte. Stond van meet af aan, voluit autistisch, vooral in vuur en vlam voor talen en letteren, met een voorliefde voor het Nederlands, zgn. fantastische boeken en H.C. Andersen (beoefenaar in de taal van een zgn. minderheid). Deed TE VROEG zijn debuut met SOLDATEN VAN SPECULAAS, stuk dat - vanwege te zwaar gebakken - doorheen de planken van de Bourla in Antwerpen zakte. Ging niettemin met drama door. Schreef tientallen hoorspelen, maar ook proza. Voelde zich in het Letterenhuis onbegrepen én de deur uit gekeken en droop daar OPGELUCHT af. Deed TE LAAT zijn entree in de kunst- en antiekwereld, maar stak aldaar (geruggesteund door zijn ouders die zich - helaas! - tot verstokte zuurpruimen ontpopten) onbetaalbare kennis op. Werd in 2004 met NAH zijn eigen winkel uitgedragen, om ver weg vanuit zijn rolstoel te gaan revalideren, en zich over onze knetter maatschappij te bezinnen. Is sinds ALTIJD maar officieel sinds 2006 voltijds schrijver van o.a. project met de werktitel SPIEGELKABINET. Een (korter) kerstverhaal DE ELAND EN DE KALE MADAM staat ook als toneelstuk (tegen 2013) in de steigers.

België