Auteur details

Leon Pensaert

Leon Pensaert (1948), geboren en getogen Wilrijkenaar, is getrouwd en vader van vier kinderen. Van 1969 tot 1970 was hij leraar Nederlands en Duits aan de Katholieke Normaalschool (nu Berthoutinstituut) in Mechelen, en van 1971 tot 2008 aan het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege in Edegem. Ook in het Edegems Taalatelier (ETA) was hij jarenlang actief. "Iedere dag jonge mensen de schoonheid van het Nederlands mogen bijbrengen, ze noties van het Duits kunnen aanbieden zijn leuke opdrachten. Hoe moeilijk Nederlands voor anderstaligen is, leerde me het avondonderwijs." Zijn interesse gaat uit naar de Nederlandse literatuur en naar toneel. ‘Toen ik lesgaf, las ik verhalen in functie van mijn lessen literatuur. Sommige soorten verhalen als de sage en de mythe inspireerden me om ze samen met de leerlingen om te zetten naar monologen. Uiteindelijk mondde dit uit in schooltoneel. Dat was het moment om te experimenteren."

België