Auteur details

Monique Jacqmain

°1934. Italianiste .Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren (ULB). Gepensioneerd hoogleraar Italiaans aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken te Antwerpen. Vertaalster van Italiaans toneel (Carlo Goldoni, Natalia Ginzburg, Renato Sarti, maar vooral Dario Fo) en van Nederlands proza (Marnix Gijsen, Willem Elsschot) naar het Italiaans. Auteur van de vrouwenmonoloog in twee bedrijven "Het standpunt van Stéphanie", tijdens het seizoen 2006/2007 opgevoerd in theater Het Appeltje in Antwerpen.

België