Informatie voor (nieuwe) auteurs

WAT BIEDEN WIJ?

Wanneer een toneelstuk geschreven is en eenmaal in het eigen theater is opgevoerd, gebeurt er meestal niets meer mee. Wanneer het werk echter aan ons  Toneelfonds  is  toevertrouwd,  krijgt  het  meerdere  kansen.

Aan onze duizenden klanten kunnen wij uw werk ter inzage aanbieden en het aldus een tweede carrière bezorgen. Via de samenwerking met onze Nederlandse collega's maakt uw tekst ook kans in Nederland te worden opgevoerd.

Afhankelijk of het werk er voor in aanmerking komt, kunnen wij het eventueel aan professionele producenten aanbieden en -in overleg- alle  onderhandelingen voor u voeren.

 • Alle nieuwe werken worden door ons leescomité gelezen. De auteur krijgt een beoordeling van de tekst en eventueel tips om de taal en/of de structuur van het werk te verbeteren.
 • Alle onkosten voor het drukken en verspreiden van de tekstbrochures zijn te onzen laste. Wij maken een digitale versie van de tekst, die via onze beveiligde website kan worden geraadpleegd.
 • De tekst wordt opgenomen in onze online databank;  daarop wordt gratis een tekstfragment ter beschikking gesteld, ter kennismaking met uw werk.  Extra promotie via de sociale media.
 • De auteur ontvangt een royalty van 10% op elk verkocht exemplaar van zijn werk. (proportionele verdeling voor vertalingen en bewerkingen)
 • Actieve promotie via de samenstelling van zichtpakketten ‘op maat’ van de klant.
 • De auteur krijgt tien gratis presentexemplaren.
 • Hij kan steeds exmplaren bijbestellen aan 40% korting.
 • Hij wordt op de hoogte gehouden van verkopen van zijn werk en waar en wanneer zijn werk zal worden opgevoerd. Een overzicht is raadpleegbaar via ons online platform.  (vanaf eind 2018) Zo kan hij nagaan hoe vaak zijn teksten ontleend worden en wie ze gaat opvoeren.
 • De voorwaarden voor opvoeringen door professionele theaters worden in overleg met de auteur bepaald.
 • De  opvoeringsrechten  worden  door  het  Toneelfonds  geïnd,  of door  een  andere beheersvennootschap (SABAM, DeAuteurs...) indien de auteur daar reeds is aangesloten.  Er is samenwerking met Sabam in Vlaanderen en IBVA voor de inning van rechten in Nederland.
 • Aan al onze uitgaven wordt een ISBN (International Standard Book Number) toegekend, zodat elke uitgave officieel geregistreerd is en dus zonder problemen door de gewone boekhandel opgezocht en besteld kan worden, ook via www.Boek.be.
 • Al onze uitgaven worden gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en dus eveneens opgenomen in de BELGISCHE BIBLIOGRAFIE. Zo verdwijnt uw werk nooit in de anonimiteit.

 

WAT VRAGEN WIJ?

Een fijne samenwerking en naleving van de afgesloten overeenkomst.

Een commissie op opvoeringsrechten wanneer uw werk opgevoerd wordt.

Indien u denkt van onze diensten gebruik te kunnen maken, stuur ons uw toneelwerk ter lezing als volgt:

 • Lever uw manuscript aan in geprinte vorm in een duidelijk leesbaar lettertype, met een regelafstand van anderhalf.
 • Voorzie het manuscript van een korte inhoud.
 • Stuur uw manuscript bij voorkeur per post. (dus niet uitlsuitend digitaal in eerste instantie)
 • Maak in een begeleidende brief duidelijk voor welke doelgroep het werk geschreven is en of het al werd opgevoerd.
 • Bewaar altijd zelf een kopie van het manuscript.
 • Na 8 à 12 weken ontvangt u nieuws over de inzending.