Informatie voor (nieuwe) auteurs

Je werk uitgeven bij het Toneelfonds? Ontdek alle voordelen op een rij!

WAT BIEDEN WIJ?

Wanneer een toneelstuk geschreven is en eenmaal in het eigen theater is opgevoerd, gebeurt er meestal niets meer mee. Wanneer het werk echter aan ons Toneelfonds  is  toevertrouwd,  krijgt  het  meerdere  kansen.

Aan onze duizenden klanten kunnen wij uw werk ter inzage aanbieden en het aldus een tweede carrière bezorgen. Via de samenwerking met onze Nederlandse collega's maakt uw tekst ook kans in Nederland te worden opgevoerd.

Afhankelijk of het werk er voor in aanmerking komt, kunnen wij het eventueel aan professionele producenten aanbieden en -in overleg- alle onderhandelingen voor u voeren.

 • Alle nieuwe werken worden door ons leescomité gelezen. De auteur krijgt een beoordeling van de tekst en eventueel tips om de taal en/of de structuur van het werk te verbeteren.
 • Alle onkosten voor het drukken en verspreiden van de tekstbrochures zijn te onzen laste. Wij maken ook een digitale versie van de tekst, die via onze beveiligde website kan worden geraadpleegd.
 • De tekst wordt opgenomen in onze online databank;  daarop wordt gratis een tekstfragment ter beschikking gesteld, ter kennismaking met uw werk. 
 • De auteur ontvangt een royalty van 10% op elk verkocht exemplaar van zijn werk. (proportionele verdeling voor vertalingen en bewerkingen)
 • Actieve promotie via de samenstelling van zichtpakketten ‘op maat’ OP VRAAG van de klant.
 • De auteur ontvangt in totaal tien gratis presentexemplaren. bij eerste uitgave worden 3 exemplaren ter kennismaking bezorgd. op verzoek kan dit aantal gewijzigd worden.
 • de auteur kan steeds exemplaren bijbestellen aan 40% korting.
 • de auteur wordt via mail op de hoogte gehouden van de verkoop van zijn werk . via een persoonlijke auteurslogin kan hij ook alle andere verrichtingen (zichtaanvragen, aanvragen van door de klant van opvoeringsrechten, uitbetaling van opvoeringsrechten enz…) opvolgen.  
 • de voorwaarden voor opvoeringen door professionele theaters worden in overleg met de auteur bepaald.
 • de  opvoeringsrechten  worden  door  het  toneelfonds  geïnd,  of door  een  andere beheersvennootschap (Sabam, DeAuteurs...) indien de auteur daar reeds is aangesloten.  Er is samenwerking met Sabam in Vlaanderen en met het IBVA voor de inning van rechten in Nederland.
 • Aan al onze uitgaven wordt een ISBN (International Standard Book Number) toegekend, zodat elke uitgave officieel geregistreerd is en dus zonder problemen door de gewone boekhandel opgezocht en besteld kan worden, ook via www.Boek.be.
 • Al onze uitgaven worden gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Zo verdwijnt uw werk nooit in de anonimiteit.

WAT VRAGEN WIJ?

Een fijne samenwerking en naleving van de afgesloten overeenkomst.

Een commissie van 25% op opvoeringsrechten wanneer uw werk opgevoerd wordt.

Indien u denkt van onze diensten gebruik te kunnen maken, stuur ons uw toneelwerk ter lezing als volgt:

 • bezorg ons uw tekst per post of via mail aan (chris.ledure@toneelfonds.be), bij voorkeur in word of eventueel pdf.
 • voorzie het manuscript van een korte inhoud.
 • Maak in een begeleidende brief duidelijk voor welke doelgroep het werk geschreven is, of het al werd opgevoerd en of u aangesloten bent bij een of ander auteursbureau.
 • Bewaar altijd zelf een kopie van het manuscript.
 • Na 4 à 6 weken ontvangt u nieuws over de inzending.